Corporate identity (CI), grafický manuál loga

Slúži k identifikácii firemných materiálov, ktorými sa firma prezentuje vnútri i navonok. Kvalitné logo firmy môže vyjadrovať nielen jej náplň či zameranie, ale tiež profesionalitu, solídnosť, alebo tradíciu firmy.

Takzvaný firemní štýl (corporate identity) je vytvorený nielen logotypom samotným, ale najme súborom pravidiel určujúcich jeho užívanie v tlačových merkantilných (vizitky, dop. papier, obálky, dosky) i reklamných (napr. letáky, prospekty, katalógy alebo inzeráty), alebo webových prezentácií.